Drone regler

Beskæftiger du dig med drone flyvning, så er der nogle regler, du skal kende til. Der er overordnet set to forskellige grupper af drone regler, som gælder for henholdsvis droner over 7 kg. og droner under 7 kg. Skal man bestemme vægten på sin drone, skal man tage udgangspunkt i både drone og eventuelt tilbehør.

De nedenstående drone regler er udarbejdet af flere årsager, som dog primært handler om flysikkerhed og hensyn til andre menneskers sikkerhed og privatliv. I takt med at fjernstyrede helikoptere er blevet mere udbredte i Danmark, er man begyndt at slå hårdere ned på ulovlig flyvning med droner.

Drone regler

Regler for droner under 7 kg.

• Flyvning må ikke ske på en måde, hvor andres liv og ejendomme bliver udsat for fare. Praktisk talt handler det om, at man skal tage hensyn til sine medmennesker og de nærliggende ejendomme og øvrige bygninger
• Den maksimale højde er 100 meter.
• Man skal holde en afstand på minimum 150 meter til bebyggelser i byer og større, trafikerede veje.
• Det er ikke tilladt at flyve i områder, hvor der befinder sig mange mennesker. Det kunne f.eks. være på festivalpladser, strande og campingpladser, hvor man især skal tage hensyn til andre.
• Man skal minimum holde en afstand på 8 kilometer til militære flyvestationer.
• Der er enkelte udsatte naturområder, hvor det er ulovligt at flyve med fjernstyrede helikoptere.
• Afstanden fra offentlige flyvepladser skal være minimum 5 kilometer.
• Du skal konstant have dronen indenfor syne
• Det er ulovligt at flyve tættere end 200 meter på politi- og ambulancefolk, der er ved at tage sig af en ulykke.

Regler for droner over 7 kg.

Tilladelse – Såfremt man ønsker at flyve med en drone over 7 kg., kræver det først og fremmest at man får en speciel tilladelse. Tilladelsen skal godkendes af Trafikudstyrelsen, som kan give den til en person eller organisation. Der er nogle specifikke krav, man skal leve op til for at få denne tilladelse.
Ansvarsforsikring – Dernæst er man forpligtet til at have en ansvarsforsikring, hvis man skal flyve med en drone over 7 kg.
Godkendte flyvepladser – Sidst, men ikke mindst må man kun flyve på godkendte modelflyvepladser. I den anledning skal man tage hensyn til luftrummet, som der er ved en modelflyveplads.

Overholder du de tre overstående regler for flyvning af droner over 7 kg., vil der som udgangspunkt ikke opstå nogen problemer. Dog kan der være enkelte sager, hvor det er nødvendigt at ansøge om dispensation, hvis man kommer i karambolage med ordenbekendtgørelsen. Trafikstyrelsen skal bruges en masse ressourcer på at afgøre sager som disse, hvilket gør at det bliver omkostningsrigt. Det vil typisk koste omkring 10.000 kr. at få bearbejdet en ansøgning om dispensation. Dermed bør man på forhånd overveje, hvor meget man har behov for den godkendelse. Trafikstyrelsen giver ikke dispensation til hvem som helst, så du skal have et solidt grundlagt, hvis du skal blive godkendt. Det vil typisk tage 2-4 uger, før man vil få svar på sin ansøgning.